Windows 10 Jaanuari patch lõhub masinaid

Hei,

Puutusin kokku olukorraga, kus Windows 10, 2018.01 (Jaanuar 2018) kumulatiivne uuendus tekitab osadel masinatel BSOD olukorra. Infot on Googles sellekohta palju ning lahendused erinevad. Räägiksingi siin oma kogemusest. Meie näitel olid probleemsed just Lenovo X1 viimase generatsiooni masinad. Kõik masinad said suvalisel ajal järjepidevalt BSOD ekraani. Paarimees suutis välja sõeluda lahenduse ning siinkohal aitas järgnev:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance/windows-10-pro-only-boots-in-disable-driver/ae277a5f-c047-4a6b-b5f6-aa57dd1e3279

Äkki on ka kellegi teisel sellest abi!

Comments are closed.